תועלות וחסכונות

 מהפרויקטים שלנו

שמירה על רמת הוצאות קידום מכירות

בהתאם לתכנון באמצעות

בקרת התקציב השיווקי בזמן אמת 

שמירה על רמת הוצאות בפרויקט ביצוע

בהתאם לתכנון באמצעות 

בקרת תקציב הנדסי בזמן אמת

הקטנת הוצאות וקיצור משך הזמן לביצוע

תהליכי שינויי דיירים באמצעות מעקב

ביצוע

הגדלת קצב המכירות באמצעות בקרה

בזמן אמת של תכנון מול ביצוע ברמת

אזור, פרויקט ומבנה

הגדלת ההכנסות משינויי דיירים

באמצעות מדידת הרווחיות של שינויי

הדיירים

שיפור בכל מדדי השירות של הדייר 

בתהליכי השירות מול החברה (מדידת 

חריגים)

הגדלת ההכנסות מתהליכי שינויי דיירים

באמצעות מדידת הרווחיות של שינויי

הדיירים

ניהול תזרים יעיל ומדויק באמצעות ניהול

תחזית מול בפועל

הגדלת יחס ההמרה של ליד לחוזה

באמצעות פילוח הזדמנויות המכירה

הקטנת נפח הטעויות וההתנגשויות

בתהליך הביצוע ההנדסי באמצעות

ניהול ושיתוף התוכניות בזמן אמת

עם צוות האדריכלים והיועצים

ייעול תהליך הבדק באמצעות תמחור

השירות ומדידתו מול תקציב